Tuyển sinh thạc sĩ điều hành cao cấp

Tại sao lãnh đạo, quản lý cao cấp nên chọn học Thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA tại KTQD?

Tại sao lãnh đạo, quản lý cao cấp nên chọn học Thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA tại KTQD?

Thứ ba, ngày 26/04/2022

06 lý do quan trọng để bạn chọn lấy bằng Thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA tại KTQD mà không phải các trường khác.