TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển

ĐỢT 1 VÀO THÁNG 4 HÀNG NĂM

ĐỢT 2 VÀO THÁNG 8 HÀNG NĂM

program

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo ra những nhà khoa học:

Có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng

Có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo

program

Có thể phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới

Có thể hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên môn trong khoa học kinh tế - xã hội.

Đăng ký tư vấn

thời gian và hình thức đào tạo

Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh cần dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung trong giai đoạn đầu của chương trình đào tạo.

Người có bằng tốt nghiệp đại học

Thời gian đào tạo là 4 năm kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh đến khi bảo vệ luận án cấp trường.

Người có bằng tốt nghiệp thạc sĩ

Thời gian đào tạo là 3 năm kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh đến khi bảo vệ luận án cấp trường.

CHƯƠNG TRÌNH, CHỈ TIÊU VÀ NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO

Tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ hàng năm là 100 nghiên cứu sinh.

Chương trình đào tạo tiến sĩ thông thường

Tuyển sinh theo 28 chuyên ngành. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập bằng tiếng Việt. Ngôn ngữ sử dụng trong viết và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Xem thêm: Chương trình đào tạo tiến sĩ thông thường

Chương trình đào tạo tiến sĩ thí điểm bằng tiếng Anh

Chỉ tiêu tuyển sinh là 10 nghiên cứu sinh (trong tổng chỉ tiêu của Trường), theo 2 chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị kinh doanh. Ngôn ngữ sử dụng trong học tập, viết và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh, với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ cao hơn so với chương trình đào tạo tiến sĩ thông thường.

Xem thêm: Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh thường

Chương trình đào tạo tiến sĩ dành cho người nước ngoài

Dành riêng cho các nghiên cứu sinh là người nước ngoài có nhu cầu học tập và viết luận án bằng tiếng Anh. Chương trình tuyển sinh theo 26 chuyên ngành với nội dung chương trình tương tự chương trình đào tạo tiến sĩ thông thường. Việc tổ chức học tập đòi hỏi quy mô tối thiểu 3 nghiên cứu sinh mỗi chuyên ngành.

Quy trình xét tuyển

Bước 1: Đăng ký hồ sơ trên
phần mềm và nộp
hồ sơ bản giấy

Đợt 1: vào tháng 4
Đợt 2: Vào tháng 8

Bước 2: Dự xét tuyển

Đợt 1: Vào tháng 5
Đợt 2: Vào tháng 9

Bước 3: Nhập học và khai giảng
vào tháng 10

Thông tin chi tiết

Toàn bộ thông tin chi tiết về quá trình tuyển sinh, bạn vui lòng xem thông báo tuyển sinh để tìm hiểu

Đăng ký tư vấn

TIẾN SĨ

phd@neu.edu.vn

+84 24 36 280 280, máy lẻ: 5414, 5415, 5412

Phòng 412 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
207 Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nếu bạn cần trợ giúp vui lòng click vào nút chat để nhận trợ giúp từ phía nhà trường